Voorwaarden Herplaatsing

Voorwaarden.

 

Nieuwe adoptant.

Als een nieuwe adoptant zich aanmeldt zal er (indien nodig) voor de plaatsing een huisbezoek plaatsvinden.

De medewerker van Stichting Doggen Herplaatsing Dierenwelzijn, hierna te noemen DHD, zal beoordelen of de omgeving en de eventuele nieuwe adoptant geschikt is om de hond in huis te nemen.

De beslissing die onze medewerker hierover neemt is bindend en gaan partijen niet over in discussie.

Bij afleveren van de hond, zal de nieuwe adoptant een bedrag van €300,- (driehonderd euro) betalen plus evt. bijzondere kosten. Dit bedrag is vooraf bekend gemaakt. Bij honden boven de 6 jaar is dit €150,- (honderdvijftig euro).

We streven ernaar om binnen 4-6 weken een nacontrole te doen. Er bestaat een mogelijkheid dat er na de 1ste controle onverwachts een 2de controle zal plaatsvinden.

U geeft de hond de tijd om een plaats te vinden in uw huis en leefstijl. Besluit u binnen 4 weken na datum plaatsing de hond terug te plaatsen, bent u €100,- (honderd euro) bemiddelingskosten verschuldigd en zal de overige €200,- (tweehonderd euro) contant dan wel per overschrijving terug betaald worden. Besluit u na een termijn van 4 weken na datum plaatsing toch te beslissen de hond niet te houden, bent u de €300,- (driehonderd euro) adoptiekosten verschuldigd.

Hond boven de 6 jaar

U geeft de hond de tijd om een plaats te vinden in uw huis en leefstijl. Besluit u binnen 4 weken na datum plaatsing de hond terug te plaatsen, bent u €50,- (vijftig euro) bemiddelingskosten verschuldigd en zal de overige €100,- (honderd euro) contant dan wel per overschrijving terug betaald worden. Besluit u na een termijn van 4 weken na datum plaatsing toch te beslissen de hond niet te houden, bent u de €150,- (honderdvijftig euro) adoptiekosten verschuldigd.

Met de te herplaatsen hond mag onder geen enkele voorwaarden gefokt worden, daarom zal de hond in 99% van de gevallen gecastreerd/gesteriliseerd zijn.

Indien het nodig is om met de hond op cursus te gaan, dan gaat de nieuwe adoptant daarmee akkoord en zal dit onder eigen beheer en op eigen kosten uitvoeren.

De hond mag niet onderworpen worden aan africhting en/of afgericht worden om de aanvalsdrift te vergroten.

De adoptant zorgt voor goede voeding, veterinaire zorg en een warme/droge binnenruimte voor de hond.

Het is verboden staart of oren te “(laten) couperen” of een andere verminking toe te brengen. DHD behoudt zich het recht om de hond terug te nemen.

DHD is niet aansprakelijk voor medische kosten die gemaakt worden na overdracht van de hond aan de adoptant.

DHD is na overdracht van de hond niet verantwoordelijk voor het betalen van gemeentelijke hondenbelasting en het doen van aangifte hiervan.

De adoptant verplicht zich na overdracht van de hond tot het laten registreren van de aangebrachte chip op zijn/haar naam bij de Nederlandse Databank voor Gezelschapsdieren (NDG) door gebruik te maken van een aanmeldingsformulier op de website www.databankgezelschapsdieren.nl of te verkrijgen bij een dierenarts.

De kosten hiervoor zijn voor rekening van de adoptant. De adoptant zal het chipnummer direct doorgeven aan DHD mocht die nog niet geregistreerd staan. Het is eventueel mogelijk dat DHD de hond op uw naam zet, deze kosten worden wel aan u door berekend.

De adoptant is verplicht in geval van verhuizing dit via een adreswijziging aan DHD door te geven.

Als er foto’s worden gemaakt van de hond, geeft de nieuwe eigenaar bij deze toestemming dat deze door DHD gebruikt mogen worden voor welke doeleinden dan ook.

Houdt men zich niet aan de afspraken dan wordt de hond direct weer opgehaald door 1 van onze medewerkers van DHD en vervallen alle rechten van de nieuwe adoptant. De hond komt weer onder toezicht van DHD te staan.

Hond herplaatsen

Optie 1:

Deze optie is gratis.

U maakt gebruik van ons netwerk. De e-mails die wij binnen krijgen worden doorgestuurd naar de contactpersoon. Mocht u dit willen kunnen wij u hierin eventueel adviseren.

Optie 2 :

Wanneer de hond vanuit uw huis herplaatst wordt, zullen we onze uiterste best doen het perfecte gezin voor hem/haar te vinden. U betaalt €50,- (vijftig euro) bemiddelingskosten per hond en tekent ons contract.

Indien u een nieuwe eigenaar heeft gevonden, voordat wij deze hebben gevonden voor u, dan krijgt u het geld niet terug, Wij hebben dan al kosten gemaakt zoals administratieve verwerkingen, voorrijkosten, enz.

Zodra wij een gezin hebben gevonden en de hond is geplaatst in het gezin, doet u afstand van de hond.

Optie 3:

Mocht de adoptieprocedure te lang gaan duren, dan bestaat er de mogelijkheid om uw hond onder te brengen in een gastgezin.

Deze kosten bedragen €125,- (honderdvijfentwintig euro) per hond (ongeacht de periode), min eventuele administratiekosten die al eerder zijn voldaan.

Zolang de hond nog niet herplaatst is, blijft u eigenaar van de hond.

Zodra de hond in zijn nieuwe definitieve gezin is geplaatst, bent u niet meer verantwoordelijk voor zijn/haar gezondheid en problemen. Tenzij deze problemen bij u bekend waren en zijn verzwegen. Hierin betrekken wij altijd een dierenarts.

Opgelet: Het is verplicht dat de hond gechipt – volledig geënt is en een Europees paspoort bezit. Indien blijkt dat dit niet het geval is, zal dit alsnog door de nieuwe eigenaar uitgevoerd worden en zullen deze kosten op u verhaald worden.

Mocht er na overdracht toch blijken dat de hond niet medisch in orde is nadat deze is nagekeken door de dierenarts, komen de kosten voor de oude eigenaar.